Lepsze jutro

Segregacja odpadów podczas zbierania

Lepsze jutroKażdy z nas może chronić naturę, by przekazać przyszłym pokoleniom w spadku czyste środowisko naturalne. Musimy jedynie zmienić nieco nasze przyzwyczajenia. Codziennie wytwarzana zostaje coraz większa ilość różnego rodzaju odpadów, a większość z nich rozsądnie byłoby powtórnie wykorzystać.

Co możemy zrobić we własnym zakresie, aby ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów i ograniczyć ich negatywny wpływ na otaczające nas środowisko?

Ponieważ nie jesteśmy w stanie całkowicie zapobiec powstawaniu odpadów, zacznijmy je segregować.

Zbiórka selektywna, czyli świadome segregowanie odpadów, chroni środowisko naturalne i ogranicza ilości zużytych opakowań trafiających na składowiska. To oznacza, że odpady, które mogą być zutylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego, należy zbierać oddzielnie:

Segregacja odpadów oszczędza pieniądze

Segregacja oszczędza pieniądze

Segregacja pozwala nam na zmniejszenie kosztów wywozu odpadów komunalnych. Dla przykładu, opakowania stanowią większą część odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe, zatem jeśli zbierane będą oddzielnie, kontenery na odpady socjalne nie będą tak szybko się zapełniać.

Segregacja odpadów jest przyjazna dla środowiska naturalnego

Segregacja znacząco zmniejsza ilość odpadów wywożonych na wysypisko, a tym samym zmniejsza zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Segregowane materiały przerabiane są na nowe wyroby, bądź na energię.

Segregacja odpadów jest prosta

Segregacja wymaga minimalnego zaangażowania oraz wyrobienia pewnych codziennych nawyków.

Co można wyprodukować z powtórnie wykorzystywanych materiałów?

Segregowane materiały są dokładnie selekcjonowane. W razie potrzeby, oddzielane są odpady nienadające się do powtórnego wykorzystania. Opakowania segreguje się według rodzajów, a następnie poddaje się je prasowaniu w celu zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska naturalnego, powstających w trakcie transportu materiałów powtórnego wykorzystania.

Makulatura

Z butelek plastikowych produkowane są kontenery na śmieci, worki plastikowe i materiały budowlane.

Ze szklanych butelek i słoików produkowane są nowe szklane butelki, słoiki oraz materiały izolacyjne.

Z puszek aluminiowych produkowane są puszki aluminiowe, rury aluminiowe, części do silników etc.

Z kartonowego opakowania po soku produkowane są nowe wyroby, na przykład podkładki pod myszki, okładki dzienników lub wytwarzana jest energia cieplna. Można z nich również wyodrębnić dwa materiały wyjściowe – papier i plastik.

Makulatura przerabiana jest na papier gazetowy i toaletowy, pudła kartonowe, materiały budowlane etc.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?