logo ragnsells

KREUJ Z NAMI
SWÓJ EKO STYL

EKO Marsze Nordic Walking

Mikołajkowo

4 grudnia 2011

Kolejny raz grupa nordikowiczów przemierzała Eko Szlakami Nordic Walking Rezerwat Bogdaniecki. Tym razem w niedzielny poranek spowity mgłą wybraliśmy się szlakiem czerwonym Dziesiątka Bogdaniecka na najwyższe wzniesienie znajdujące się na tym terenie. Ubrani w mikołajkowe czapeczki ze świątecznymi nastrojami aktywnie spędziliśmy 2 godziny na świeżym powietrzu.

Z uwagi na fakt, iż jest to okres i Mikołajkowy i Barbórkowy, pokrótce przypomnieliśmy sobie również kilka ciekawostek związanych z tymi świętami.

Święty Mikołaj –dzięki sprawnej promocji praktycznie zastąpił on w powszechnej świadomości tradycyjny wizerunek świętego Mikołaja biskupa Miry, któremu przypisywano legendą dobre uczynki (m.in. cały majątek rozdał biednym). Biskup Miry został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. Przedstawiany jako starzec z okazałą brodą, często w infule i pastorałem, z workiem prezentów i pękiem rózg w ręce. W większej części Europy, w tym w Polsce, dzień Świętego Mikołaja obchodzony jest tradycyjnie 6 grudnia w rocznicę jego śmierci, jako wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa Miry. Początkowo Święty Mikołaj przybywał z południa. W roku 1822 Clemens Clarke Moore napisał poemat, w którym św. Mikołaj przybywa saniami zaprzężonymi w renifery z bieguna północnego, wkrótce przyjęło się to do tradycji. Zwyczaj obdarowywania się prezentami w Polsce można znaleźć w tekstach z XVIII wieku. Dzieci otrzymywały jabłka, złocone orzechy, pierniki i drewniane krzyżyki. Natomiast nazwa mikołajki pojawiła się w czasach komunizmu, na określenie miłej tradycji obdarowywania się 6 grudnia, ale z pominięciem samego świętego.

Barbórka (inna pisownia Barburka[1]), Dzień Górnika – tradycyjne polskie święto górnicze obchodzone 4 grudnia, w dniu św. Barbary, patronki górników. W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się poranną uroczystą mszą w kościele lub w cechowni, przy figurze św. Barbary. W dniach poprzedzających to święto organizowane są tzw. karczmy piwne, w których biorą udział górnicy oraz osoby związane z górnictwem. Karczma piwna odbywa się wg pewnego, stałego, rytuału. Uczestnicy zasiadają przy dwóch długich stołach, starsi (stare strzechy) oraz młodsi (młode strzechy). Karczma oficjalnie rozpoczyna się odśpiewaniem hymnu górniczego. Górnicy podczas karczmy piwnej są obowiązkowo ubrani w mundur górniczy. Za nieprawidłowo skompletowany mundur, np. za źle dobrane skarpetki, Górnicze wysokie prezydium karze zakuciem w dyby lub wypiciem piwa z solą.

I troszkę o patronce: Święta Barbara była córką bogatego i wpływowego kupca, poganina, który za wszelką cenę chciał uchronić ją przed chrześcijaństwem. Barbara jednak potajemnie uczestniczyła w spotkaniach niewielkiej grupki chrześcijan. W związku z tym, ojciec wybudował warowną wieżę, w której uwięził Barbarę. Kontaktować mogli się z nią jedynie nauczyciele. Jeden z nauczycieli nawrócił Barbarę i w tajemnicy przed rodzicami przyjęła chrzest, wyrzekając się dotychczasowych bogów i bogactw ojca.Dziewczyna postanowiła poświęcić się Chrystusowi. Mimo gróźb ojca i dotkliwych kar ze strony ojca, Barbara trwała w swojej wierze. Po pewnym czasie dziewczyna wydana została władzom i skazana na śmierć przez ścięcie mieczem.

Według tradycji, poniosła śmierć męczeńską z rąk swojego ojca w roku 306. Natomiast ojciec po zabiciu córki został porażony piorunem.

Myśl naszego pierwszego wspólnego radosnego marszu:

„W afekcie radości widzimy wyraźnie czynnik łączący. Radość nie znosi odosobnienia. W jej przejawach dochodzi do głosu skłonność do współdziałania, do współobcowania i współradowania się. Sama już postawa jest łącząca, jest jakby wyciągnięciem ręki, ciepłem, które promieniuje na innych i podnosi ich na duchu.”

Alfred Adler

W piękny listopadowy poranek, spowity mgłą z przebijającymi się promieniami słońca, pierwsi zorganizowani nordikowicze EKO Szlaków ruszyli wbrew niedzielnemu rozleniwieniu na aktywny spacer Rezerwatem Bogdanieckim.

Trasa przebiegała częścią szlaku czerwonego i niebieskiego. W kilku momentach czekały nas wyzywające podejścia, a następnie malownicze długie odcinki prostej, na których kilku chętnych sprawdzało swoją fizyczną kondycję.

Pięknie oświetlone drzewa iglaste po zejściu mgły, usytuowane na licznych wzniesieniach, były wspaniałym widokiem dla oczu. W malowniczej Dolinie Potoku Bogdanka, mogliśmy przyjrzeć się efektom pracy bobrów.

Szeleszczące pod nogami liście wielu przypomniały okres młodości i beztroskiej jesiennej zabawy. Dwugodzinny marsz zakończyliśmy z uśmiechem na twarzy, a rozlosowanie drobnych upominków ufundowanych przez Ragn-Sells Polska dodatkowo osłodziły nasze spotkanie. Radośni pożegnaliśmy się do następnego spotkania, na które zapraszamy wszystkich propagujących aktywny tryb życia.

Partnerzy:

Sebn
IMPULS
PGE
IMPULS
best western

Nordic Walking i firma zajmująca się kompleksową gospodarką odpadami. Wydawać by się mogło że to dość nietypowe połączenie, ale tylko pozornie.

Jedno i drugie, wbrew pozorom, ma zbliżoną genezę . Jest nim troska i dbałość o środowisko naturalne. Wraz z uprzemysłowieniem i komputeryzacją świata oddaliliśmy się od natury skutecznie. Dlatego właśnie uznaliśmy w Ragn Sells, że naszym zadaniem jako firmy jest nie tylko świadczenie podstawowej działalności czyli odbiór odpadów i surowców. Chcielibyśmy pomóc w docenieniu wartości powiązanych. Jednym z nich jest bezwątpienia szeroko idące propagowanie zdrowego trybu życia. Tworzenie szlaków Nordic Walking jak najbardziej wpisuje się w tę formułę. I mam nadzieję, że ich powstanie dostarczy mieszkańcom Gorzowa i okolic pomysłów na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Edukacja poprzez szlaki turystyczne?

Łączenie przyjemności z edukacją zawsze sprawdzało się najlepiej. Przy okazji EKO Szlaków Nordic Walking aż prosi się o dodatek nawiązujący do ekologii i ochrony środowiska. W tym wypadku zadecydowaliśmy o segregacji odpadów, która z perspektywy większości z nas, jest punktem wyjścia do budowania świadomości środowiskowej. O segregacji odpadów mówimy dużo, przychylnie odbieramy w mediach. Czym innym jest jednak akceptacja, czym innym działanie. A to przecież od naszej wiedzy, nawyków i zachowań zależy to, czy będzie nam się żyło lepiej i czy czyste środowisko przekażemy dalszym pokoleniom. Pragnę tutaj dodać, że w niedługim czasie firma Ragn Sells przystąpi do zwiększania odbioru zbiórki selektywnej w mieście tak aby nasze słowa odnośnie segregacji odpadów i postaw pro-ekologicznych nie stały się słowami oderwanymi od rzeczywistych planów.

Inicjatorem utworzenia EKO Szlaków Nordic Walking jest Ragn-Sells Polska Sp.z o.o., ale EKO Szlaki Nordic Walking nie mogłyby powstać bez współpracy z naszymi partnerami : SE BORDNETZE POLSKA, IMPULS, BEST WESTERN, PGE ODDZIAŁ Elektrociepłownia Gorzów i BANK GBS. Im również należą się wyrazy uznania i podziękowania za podjęcie tak wartościowego przedsięwzięcia.

mapa szlaków

EKO Szlaki Nordic Walking Bogdaniec, okolice Gorzowa Wlkp.

Szlak Dziesiątka Bogdaniecka

Szlak o długości 4,1 km, czas przejścia ok. 1 godz.

Stopień trudności: wymagający.

Szlak rozpoczyna się przy budynku Nadleśnictwa Bogdaniec i prowadzi nas po terenie ukształtowanym pod wpływem działalności lądolodów trzech zlodowaceń. Trasa dla osób ceniących liczne wzniesienia i wspaniałe widoki. Różnica wzniesień na szlaku sięga nawet do 60 metrów. Na uwagę zasługuje 100-letnia lipa o wysokości około 20m, obok której przebiega szlak.

Szlak przebiega częściowo przez Rezerwat Bogdaniec III, który został utworzony w 1995roku. Jest to rezerwat krajobrazowo-leśny. Leży w powiecie gorzowskim, gmina Bogdaniec, 16 km od Gorzowa Wlkp., 500 m od siedziby Nadleśnictwa Bogdaniec.

Powierzchnia rezerwatu – 11,23 ha.

Przedmiot ochrony: fragment naturalnego lasu o charakterze żyznej buczyny niżowej i środkowoeuropejskiego lasu grądowego.

Drzewa: Klon jawor, grab pospolity, Buk zwyczajny, Dąb bezszypułkowy, Lipa drobnolistna, Sosna pospolita.

Rzeźba terenu obszaru Nadleśnictwa Bogdaniec ukształtowała się pod wpływem działalności lądolodów trzech zlodowaceń: południowopolskiego, środkowopolskiego i północnopolskiego. Główne rysy rzeźby omawianego terenu zostały wykształcone pod wpływem wytapiania lądolodu zlodowacenia północnopolskiego w fazach: poznańsko – dobrzyńskiej i pomorskiej. Teren nadleśnictwa charakteryzuje się dużą świeżością form geomorfologicznych, wśród których dominują pradoliny wód roztopowych, doliny rzeczne, obniżenia rynnowe i wytopiskowe.

Teren podnosi się z północy na południe, stąd ukształtowanie terenu jest urozmaicone, w części północnej równe i lekkofaliste przechodzące w części południowej w faliste i pagórkowate z pojedynczymi większymi wzniesieniami tworząc pas wzgórz ułożonych równoleżnikowo opadających stromo ku dolinie Warty.

Różnica wzniesień w całym Nadleśnictwie wynosi około 125m.

Na obszarze nadleśnictwa występują trzy rodzaje rzeźby terenu:
- nizinny równy – obejmujący 66,3 % powierzchni,
- nizinny falisty - obejmujący 20,5 % powierzchni,
- nizinny pagórkowaty - obejmujący 13,2 % powierzchni.

Nadleśnictwo Bogdaniec w obecnych granicach zasięgu terytorialnego funkcjonuje od 1.10.1972 roku. Składa się z trzech obrębów: Bogdaniec, Wysoka i Mosina.

Przy Nadleśnictwie Bogdaniec znajduje się Izba Edukacji Leśnej im. prof. Józefa Rivolego, która funkcjonuje w Nadleśnictwie od jesieni 2005 r. Powstała ona jako uzupełnienie Ścieżki Dydaktycznej „Bogdaniec",na której jest jednym z trzech kluczowych elementów oprócz Rezerwatu Bogdaniec III i Muzeum Kultury i Techniki Wiejskiej. W sali kominkowej odbywają się zajęcia „zielonej szkoły", oraz prezentowane są okresowe wystawy organizowane we współpracy z Muzeum i zaprzyjaźnionymi szkołami. W budynku Izby znajduje się aneks kuchenny z zapleczem gospodarczym, a za budynkiem Izby umieszczona jest wiata z grillem dla kilkudziesięciu osób.

Źródło: http://www.cilp.lasy.gov.pl/web/bogdaniec

mapa szlaków

EKO Szlaki Nordic Walking Bogdaniec, okolice Gorzowa Wlkp.

Szlak Dolina Trzech Młynów

Szlak o długości 5km. Czas przejścia (średnie tempo) ok.1godz.20min.

Stopień trudności: łatwy.

Szlak przebiegający tuż Muzeum Zagroda Młyńska, które obejmuje trzy zabytkowe obiekty składające się na zagrodę młyńską: młyn, budynek gospodarczy, wozownia. Budynek młyński wzniesiony został w 1826 roku w konstrukcji szkieletowej (szachulcowej). Podstawowy materiał budowlany to drewno oraz cegła. Obecnie w budynku można zwiedzić mieszkanie młynarza, oryginalne wyposażenie młyna, obejrzeć domowe narzędzia i maszyny związane z przetwórstwem zboża (różnego rodzaju stępy i żarna, łuszczarkę do kaszy wraz z sortownicą, czyszczarkę do gryki, wialnię), przedmioty związane z wypiekiem chleba (dzieże, niecki, łopaty do wypieku chleba, pocioski). W budynkach gospodarczych i na podwórzu zostały wyeksponowane narzędzia rolnicze, środki transportu wiejskiego (wozy bryczki, sanie, uprząż) oraz inne przedmioty związane z gospodarzeniem na wsi.

Obok Muzeum przebiega leśna ścieżka edukacyjna łącząca swoją trasą Muzeum, dolinę potoku Bogdanka oraz Rezerwat Przyrody Bogdaniec III. Ścieżka liczy 4 km długości. Rezerwat Przyrody Bogdaniec III znajduje się około 2,5 km od początku ścieżki i obejmuje pagórkowaty teren morenowy ze stromymi zboczami i kotlinkami, które porasta las dębowo grabowy z domieszką buka.

Wnętrze młyna

W młynie zachowało się oryginalne wyposażenie. Szczególne wrażenie wzbudzają cztery maszyny mielące - śrutownik firmy Eisengiesseren & Maschinenfabrik für Mühlenbau A. Wetzig z Wittenbergu (okręg Halle), dwa mlewniki produkcji Hipkow & Co z Gassen oraz śrutownik Gebhard & Sohn z Magdeburga Neustadt. Młyn był napędzany turbiną wodną, wcześniej kołem wodnym poruszanym przez wody rzeczki Bogdanka. Krótko przed wojną wprowadzono silnik spalinowy, a następnie elektryczny.

Młyn mielił wówczas 4000 kg zboża na dobę. Obecnie urządzenia w młynie nie są używane. We młynie są prezentowane są również domowe urządzenia do obróbki ziarna - wialnia i łuszczarki do kaszy z sortownicą oraz gilotyny do cięcia trzciny. Natomiast w korytarzu łączącym część młyńską z mieszkalną są wyeksponowane sprzęty związane z wypiekiem chleba, np. dzieża, niecki, formy do chleba, pocioski (kociuby) do wygarniania żaru, łopaty do chleba, szufle do ziarna, różne naczynia zasobowe.

Mieszkanie Młynarza

Młynarz w dawnej społeczności należał do wiejskiej elity finansowej, jego zasoby materialne były nieporównywalnie wyższe niż pozostałych mieszkańców wsi. Gospodarstwo rolne, podstawa utrzymania większości włościan, dla niego było dodatkowym źródłem dochodów. Stąd też mieszkanie młynarza było zasobniejsze. Część mieszkalna górnego młyna w Bogdańcu obejmowała siedem pomieszczeń. Obecnie w dwóch z nich znajduje się pomieszczenie socjalne i biuro, trzy służą do organizacji wystaw.

Jedynie dwa pokoje funkcjonują jako wyobrażenie dawnego mieszkania młynarza z przełomu XIX i XX w.  w jednym zorganizowano pokój gościnny, w drugim sypialnię z przełomu wieków. Szczególną uwagę zwraca krzesło weselne Anny Katariny Schmit z 1823 r., sekretarzyk z połowy XIX w., szafa z końca XIX w, pochodząca z końca XIX w. toaletka z marmurowym blatem oraz secesyjny żyrandol naftowo-świecowy.

W Muzeum znajduje się piękna kolekcja młynków.

Wystawa obejmuje ponad 150 obiektów powstałych w większości na przełomie XIX i XX w. Obiekty pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum, z kolekcji Waldemara Wasiluka (użyczone Muzeum Lubuskiemu w 1995 r.) oraz ze zbiorów innych osób prywatnych. Najwięcej wyeksponowanych przedmiotów służyło do mielenia kawy, spośród których 24 miały zastosowanie w sklepach. Prócz tego na wystawie znajdują się młynki do pieprzu, do rozdrabniania warzyw i owoców, wyciskania soku, wirówki do śmietany...

Mielenie kawy jest czynnością bardzo starą. Jako pierwsi próbowali tego przy pomocy moździerza i tłuczka Arabowie. W 1400 roku Turcy wynaleźli młynek, którego sposób działania był podobny do działania młynków współczesnych. Tradycyjny młynek ręczny z Bliskiego Wschodu składa się z cylindrycznej puszki, w której za pomocą korbki obraca się coś, co stanowi odpowiednik kamieni młyńskich - dwa pofałdowane stalowe krążki miażdżące ziarna kawy. Pięć tego typu mosiężnych młynków wyeksponowanych jest na wystawie w Bogdańcu.

Imponujące wrażenie robi potężny młynek sklepowy "J.F. Rasor" o wymiarach 52 x 53 x 102 cm. Jednym z ciekawszych modeli jest młynek "Peugeot" o wymiarach 66 x 28 x 60 cm, zielony, jak wszystkie modele tej firmy. Wyprodukowano go na początku XX w. Był typowym, ręcznym sprzętem, ale z czasem korbkę zastąpiono niemieckim silnikiem z pasem transmisyjnym. Warto wspomnieć, iż od 1840 do 1975 r. "Peugeot" obecnie potentat motoryzacyjny, produkował niezawodne młynki do kawy. Na wystawie znajduje się sześć modeli firmy "Peugeot.

Na zakończenie należy wspomnieć o znajdujących się w Bogdańcu sprzętach do palenia kawy. W klasycznym sposobie palenia kawy, bęben jest stopniowo podgrzewany od zewnątrz, a ziarna są prażone w ciągłym ruchu przez 6 do 20 minut. Taka metoda jest oczywiście bardzo pracochłonna. Na wystawie możemy zobaczyć młynki do palenia kawy oraz długą na 83 cm łopatkę do palenia kawy.

Źródło: www.museo.pl

sprzątanie świata

Sprzątanie Świata – 24 września

24 września to dzień Sprzątania świata to wielka międzynarodowa akcja, obejmująca zasięgiem ponad 130 państw całego ziemskiego globu. Wystartowała w 1993 roku z inicjatywy australijskiego żeglarza Iana Kiernana. Dzisiaj w „Clean Up the World” uczestniczy ponad 40 milionów wolontariuszy, którym przyświeca wspólny cel, jakim jest powstrzymanie procesu degradacji środowiska. A czynnikiem najbardziej degradującym są odpady zaśmiecające niemal wszystkie zakątki naszej Ziemi. Do Polski idea Sprzątania Świata przywędrowała w roku 1994, a jej istotnym elementem jest SEGREGACJA.

Czym jest segregacja odpadów?

Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling). Odpady możemy podzielić na:

- odpady przemysłowe
- odpady komunalne
- odpady niebezpieczne

Segregacja odpadów komunalnych, czyli ta która najbardziej nas dotyczy (śmieci wytworzone w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów. W tym 124 milionów ton to odpady przemysłowe, a 11 milionów ton odpadów to odpady komunalne. A więc średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie.

Recykling - co to?

Recykling to jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.

Co nam daje segregacja odpadów i recykling?

Segregacja i recykling odpadów pozwala na:

- przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały,
- oszczędzanie miejsca na składowanie,
- ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów,
- ograniczenie zużycia surowca naturalnego,
- oszczędzanie zużycia energii,
- ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery,
- ograniczenie ilości odpadów i ścieków.

Chrońmy więc naturę, by przekazać w spadku przyszłym pokoleniom czyste środowisko naturalne.

EKO ciekawostki:

Jeden kontener wypełniony makulaturą (około 70 kg) oszczędza jedno rosnące drzewo

odpadyPodczas powtórnego wykorzystania puszki aluminiowej zużywa się o 95% mniej energii niż przy produkcji nowej puszki


odpady1 tona opakowań plastikowych = 1050 litrów oleju opałowego, którym można ogrzewać dom w ciągu 4 miesięcy

odpady1 tona folii = 55 000 siatek foliowych

odpadyZ jednego kontenera wypełnionego szklanymi opakowaniami (około 110 kg) można wyprodukować ponad 200 nowych szklanych butelek i słoików

odpady1 kilogram opakowań plastikowych = ilości energii pozyskanej w wyniku spalania 1 kilograma oleju opałowego

odpadyPowtórne wykorzystywanie metalu to do 75% oszczędzonej energii, za pomocą której można ogrzać 5400 domów

Jak długo trwa całkowity rozpad odpadów na wysypisku

Pampersy:500 lat
Papier:2,5 miesiąca
Opakowanie po mleku:5 lat
Skórka pomarańczy:6 miesięcy
Niedopałki papierosów:10-12 lat
Butelki plastikowe:50-80 lat
Siatki foliowe:10-20 lat
Puszka po piwie:200-500 lat
Materiał izolacyjny styropian:Baaardzo długo

EKO Szlaki Nordic Walking Bogdaniec, okolice Gorzowa Wlkp.

NORDIC WALKING

Nordic Walking jest jedną ze wspaniałych form ruchu przeznaczoną dla niemal każdego, którą po raz pierwszy zaprezentowano w 1997 roku w Finlandii. Swą szeroką popularność zawdzięcza przede wszystkim dostępnością, walorom zdrowotnym oraz niskim kosztom związanym z zakupem odpowiednich kijów i szkoleniem instruktażowym prowadzonym przez wykwalifikowanego instruktora.

Do głównych walorów zdrowotnych Nordic Walking zaliczyć możemy:

- poprawę funkcjonowania układu krążenia,
- poprawę koordynacji ruchowej,
- podniesienie spalania kalorii w porównaniu do spaceru bez kijów ( więcej uaktywnionych mięśni, a co za tym idzie większe zużycie energii ).

Nordic Walking wspaniale ćwiczy siłę mięśni górnych partii ciała. Jest to rekreacja ruchowa dla delikatnych stawów, a więc odpowiedni dla osób z problemami ortopedycznym, np.: bólami kolan, bioder, kręgosłupa. Kije bowiem stanowią dodatkową „parę nóg”. Jest też wspaniałą formą aktywności ruchowej dla osób otyłych, które chcą przygotować organizm do większego wysiłku jak bieg, siłownia czy fitness. Bowiem przy zwykłym marszu na godzinę przechodzimy około 4 kilometrów, a przy prawidłowym i energicznym marszu z kijami w godzinę pokonamy około 6-7 kilometrów, tracąc przy tym od 400 do 450 kalorii. Możemy maszerować spokojnie, łagodnie, uzyskując wspaniałe odprężenie, jak i ostro, dynamicznie, osiągając pełne korzyści z marszu – dowolność wyboru pozostaje w naszych nogach i rękach. Krótko mówiąc: sport ten może uprawiać niemal każdy, młodzi, seniorzy, kobiety w ciąży, ludzie z różnymi schorzeniami, jak np.: schorzenia kardiologiczne i cukrzyca, gdyż intensywność i tempo marszu narzucamy sobie sami.

Istotna jest prawidłowa technika marszu zwaną techniką diagonalną, czyli: lewa noga i prawa ręka ( podobnie jak marsz w wojsku ). Polega na zaangażowaniu do wysiłku jak największej partii ciała układu ruchu poprzez zwiększone wymachy ramion, wydłużony krok i prawidłowe zastosowanie kijów.

Kije – stanowią nasz najważniejszy sprzęt.

mapa szlaków mapa szlaków mapa szlaków

Ich odpowiedni zakup gwarantuje nam realizację prawidłowej techniki marszu. Kupujemy kije z rączką wyprofilowana i gładką, a co najważniejsze z odpowiednią rękawiczką, która założona na dłoń po jej otwarciu, będzie zapewniała odpowiednią pozycje kija w dłoni.

Ważne jest dostosowanie kijków w momencie ich zakupu do swego wzrostu i tempa chodzenia.Dla osób rozpoczynających przygodę z Nordic Walking, gdy tempo jest wolniejsze, odpowiedni będzie kij krótszy, który tworzy kąt lekko rozwarty w zgięciu łokcia, gdy trzymamy kij za rączkę a jego końcówka stoi prostopadle do podłoża. W miarę zwiększania tempa marszu wysokość kija można wydłużyć, co pozwoli nam na pełną pracę wszystkich mięśni. Istotną sprawą są również „buciki” czyli gumowe końcówki, które są elementem zdejmowanym. Po twardej nawierzchni jak asfalt, bruk itp. chodzimy z bucikami, natomiast zdejmujemy je na ścieżkach o miękkim podłożu, np.: w parkach, lasach, na plaży. Powoduje to lepsze wbicie kija w podłoże, lepsze odepchnięcie się i lżejszy marsz.

Bogatsi o taką wiedzę, wyposażeni w odpowiednie kije będziemy mogli docenić zalety tej aktywności ruchowej.

Media o Nas

Radio Eska: rozmowa z instruktorem

Przyjazne serwisy

Kontakt

Ragn-Sells Polska Sp. z o.o.
ul. Garbary 6
66- 400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 76 15 950
fax. +48 95 76 15 959
e-mail sekretariat@ragnsells.pl
Biuro obsługi klienta
tel. +48 95 76 15 954
e- mail bok@ragnsells.pl
szybki kontakt tel. 1 9589

EKO Marsze Nordic Walking

Mikołajkowo

4 grudnia 2011

Kolejny raz grupa nordikowiczów przemierzała Eko Szlakami Nordic Walking Rezerwat Bogdaniecki. Tym razem w niedzielny poranek spowity mgłą wybraliśmy się szlakiem czerwonym Dziesiątka Bogdaniecka na najwyższe wzniesienie znajdujące się na tym terenie. Ubrani w mikołajkowe czapeczki ze świątecznymi nastrojami aktywnie spędziliśmy 2 godziny na świeżym powietrzu.

Z uwagi na fakt, iż jest to okres i Mikołajkowy i Barbórkowy, pokrótce przypomnieliśmy sobie również kilka ciekawostek związanych z tymi świętami.

Święty Mikołaj –dzięki sprawnej promocji praktycznie zastąpił on w powszechnej świadomości tradycyjny wizerunek świętego Mikołaja biskupa Miry, któremu przypisywano legendą dobre uczynki (m.in. cały majątek rozdał biednym). Biskup Miry został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. Przedstawiany jako starzec z okazałą brodą, często w infule i pastorałem, z workiem prezentów i pękiem rózg w ręce. W większej części Europy, w tym w Polsce, dzień Świętego Mikołaja obchodzony jest tradycyjnie 6 grudnia w rocznicę jego śmierci, jako wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa Miry. Początkowo Święty Mikołaj przybywał z południa. W roku 1822 Clemens Clarke Moore napisał poemat, w którym św. Mikołaj przybywa saniami zaprzężonymi w renifery z bieguna północnego, wkrótce przyjęło się to do tradycji. Zwyczaj obdarowywania się prezentami w Polsce można znaleźć w tekstach z XVIII wieku. Dzieci otrzymywały jabłka, złocone orzechy, pierniki i drewniane krzyżyki. Natomiast nazwa mikołajki pojawiła się w czasach komunizmu, na określenie miłej tradycji obdarowywania się 6 grudnia, ale z pominięciem samego świętego.

Barbórka (inna pisownia Barburka[1]), Dzień Górnika – tradycyjne polskie święto górnicze obchodzone 4 grudnia, w dniu św. Barbary, patronki górników. W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się poranną uroczystą mszą w kościele lub w cechowni, przy figurze św. Barbary. W dniach poprzedzających to święto organizowane są tzw. karczmy piwne, w których biorą udział górnicy oraz osoby związane z górnictwem. Karczma piwna odbywa się wg pewnego, stałego, rytuału. Uczestnicy zasiadają przy dwóch długich stołach, starsi (stare strzechy) oraz młodsi (młode strzechy). Karczma oficjalnie rozpoczyna się odśpiewaniem hymnu górniczego. Górnicy podczas karczmy piwnej są obowiązkowo ubrani w mundur górniczy. Za nieprawidłowo skompletowany mundur, np. za źle dobrane skarpetki, Górnicze wysokie prezydium karze zakuciem w dyby lub wypiciem piwa z solą.

I troszkę o patronce: Święta Barbara była córką bogatego i wpływowego kupca, poganina, który za wszelką cenę chciał uchronić ją przed chrześcijaństwem. Barbara jednak potajemnie uczestniczyła w spotkaniach niewielkiej grupki chrześcijan. W związku z tym, ojciec wybudował warowną wieżę, w której uwięził Barbarę. Kontaktować mogli się z nią jedynie nauczyciele. Jeden z nauczycieli nawrócił Barbarę i w tajemnicy przed rodzicami przyjęła chrzest, wyrzekając się dotychczasowych bogów i bogactw ojca.Dziewczyna postanowiła poświęcić się Chrystusowi. Mimo gróźb ojca i dotkliwych kar ze strony ojca, Barbara trwała w swojej wierze. Po pewnym czasie dziewczyna wydana została władzom i skazana na śmierć przez ścięcie mieczem.

Według tradycji, poniosła śmierć męczeńską z rąk swojego ojca w roku 306. Natomiast ojciec po zabiciu córki został porażony piorunem.

Myśl naszego pierwszego wspólnego radosnego marszu:

„W afekcie radości widzimy wyraźnie czynnik łączący. Radość nie znosi odosobnienia. W jej przejawach dochodzi do głosu skłonność do współdziałania, do współobcowania i współradowania się. Sama już postawa jest łącząca, jest jakby wyciągnięciem ręki, ciepłem, które promieniuje na innych i podnosi ich na duchu.”

Alfred Adler

W piękny listopadowy poranek, spowity mgłą z przebijającymi się promieniami słońca, pierwsi zorganizowani nordikowicze EKO Szlaków ruszyli wbrew niedzielnemu rozleniwieniu na aktywny spacer Rezerwatem Bogdanieckim.

Trasa przebiegała częścią szlaku czerwonego i niebieskiego. W kilku momentach czekały nas wyzywające podejścia, a następnie malownicze długie odcinki prostej, na których kilku chętnych sprawdzało swoją fizyczną kondycję.

Pięknie oświetlone drzewa iglaste po zejściu mgły, usytuowane na licznych wzniesieniach, były wspaniałym widokiem dla oczu. W malowniczej Dolinie Potoku Bogdanka, mogliśmy przyjrzeć się efektom pracy bobrów.

Szeleszczące pod nogami liście wielu przypomniały okres młodości i beztroskiej jesiennej zabawy. Dwugodzinny marsz zakończyliśmy z uśmiechem na twarzy, a rozlosowanie drobnych upominków ufundowanych przez Ragn-Sells Polska dodatkowo osłodziły nasze spotkanie. Radośni pożegnaliśmy się do następnego spotkania, na które zapraszamy wszystkich propagujących aktywny tryb życia.

Tu znajdziesz mapy EKO Szlaki Nordic Walking:

1. Ragn-Sells Polska Sp. z o.o. ,ul.Garbary 6, Gorzów Wlkp.
2. Gazeta Lubuska, ul.Warszawska, Gorzów Wlkp.
3. Radio ESKA ul.Podmiejska Boczna 12, Gorzów Wlkp.
4. PTTK ul.Mieszka I, Gorzów Wlkp.
5. Tramwaj – Informacja Turystyczna, Centrum Gorzowa Wlkp.
6. Nadleśnictwo Bogdaniec, ul.Leśna 17, Bogdaniec
7. Urząd Gminy w Bogdańcu ul.Mickiewicza 17, Bogdaniec
8. Zespół Szkół Mechanicznych ul.Dąbrowskiego 32, Gorzów Wlkp.
9. Lubuska Organizacja Turystyczna LOTUR, ul.Podgórna 5 Zielona Góra
10. Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp., ul. Targowa 2 (I piętro)

EKO Szlaki Nordic Walking Bogdaniec, okolice Gorzowa Wlkp.

Świat przyrody zachwycał zawsze i wszystkich na przestrzeni wieków. Pobudza wyobraźnię, wprawia w dobry nastrój, czyni nas, w najszerszym znaczeniu słowa, lepszymi. Zachęcam Państwa do poznawania , na szlakach Nordic Walking, uroków i walorów przyrody.

Zapewniam Was, edukacja poprzez szlaki Nordic Walking jest ciekawą formą zwrócenia naszej uwagi na istotę ochrony środowiska w którym żyjemy. O czym przekonałam się niejednokrotnie podczas wędrówek na szlakach.

Zapewniam Państwa, że pojawienie się kolejnych działań edukacyjnych tym razem na szlakach, uświadamiających z zakresu ekologii jest bardzo dobrym pomysłem.

Alicja Makarska Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze

Prezes Oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej Zbigniew Rudziński:

Jak ocenia Pan wybór miejsca utworzenia pierwszych Eko Szlaków Nordic Walking?

"Pomysł poprowadzenia pierwszych Eko Szlaków Nordic Walking na obszarze morenowych wzgórz w okolicach Bogdańca jest znakomity. Zarówno duże różnice względne wzniesień (do 60 m), liczne połacie lasów mieszanych, dolina Bogdanki jak i sąsiedztwo Muzeum Zagroda Młyńska to atuty, które trudno przecenić. Krótko powiedziawszy wędrowcy będą tu szczęśliwi."

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bogdaniec - Piotr Pietkun

Czy znakowanie szlaków Nordic Walking sprzyja poznawaniu lasów, zaprzyjaźnianiu się z nim?

"Nordic Walking można uprawiać w różnych środowiskach. Często spotykam ludzi „z kijkami” spacerujących po chodnikach, wzdłuż ulic miejskich, w parkach. Jednak wyznaczenie Eko Szlaków Nordic Walking przebiegających przez piękne lasy bogdanieckie jest moim zdaniem najciekawszym i optymalnym rozwiązaniem. Pozwala bowiem połączyć relaks, aktywny wypoczynek z edukacją przyrodniczo -leśną. Na pewno osoby korzystające z wyznaczonych tras będą się mogli równocześnie zapoznać z różnymi gatunkami roślin, z zasadami panującymi w lesie , z całym ekosystemem leśnym. Takie środowisko sprzyja odpoczynkowi i pozwala zaprzyjaźnić się z lasem."