Aktualności

Harmonogram wywozu odpadów dla Sektora III w Gorzowie Wlkp.

 

W PRZYPADKU, GDY ODBIÓR ODPADÓW PRZYPADA NA DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY, ODBIÓR ODPADÓW NASTĘPUJE W DNIU NASTĘPNYM (W DNIU PRACUJĄCYM). AUTOMATYCZNIE PRZESUNIĘCIU ULEGAJĄ TERMINY ODBIORU ODPADÓW Z KAŻDEJ FRAKCJI POZOSTAŁYCH ODPADÓW O KOLEJNY DZIEŃ WYWOZOWY W DANYM TYGODNIU.  

POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIĆ DO TRASY PRZEJAZDU DO GODZ. 530 W DNIU WYWOZU.

ODBIÓR ODPADÓW W GODZINACH:
PONIEDZIAŁEK: 530 – 1600
WTOREK: 530 – 1600
ŚRODA: 530 – 1600
CZWARTEK: 530 – 1600
PIĄTEK: 530 – 1600

 

Powrót