Harmonogram wywozowy odpadów Gmina Kłodawa zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna i niezamieszkała, obowiązuje OD 02.01.2018 R. DO 30.06.2018 R.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW MG-6 Sektor I DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH JEDNORODZINYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH

DLA ZAMIESZKAŁYCH WIELORODZINNYCH

czytaj więcej

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW MG-6 Sektor III

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW MG-6 Sektor III DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH JEDNORODZINNYCH

DLA NIEZAMIESZKAŁYCH I WIELORODZINNYCH

czytaj więcej

archiwum aktualności